Nieuws

Nieuws

De watersnood die ons land trof, heeft diepgaande gevolgen voor veel gewone mensen. Ontdek hier ons helpplan in 4 fasen en draag je steentje bij.

Alle hulp gaat rechtstreeks van aan de bron (onze leden, sympathisanten en alle mensen van goede wil die ons kiezen om hulp te bieden) tot aan de getroffenen in Trooz, Goffontaine, Pepinster, Verviers en andere plaatsen waar watersnood genadeloos toesloeg.


We werken via ons eigen netwerk van lokale vrijwilligers in de getroffen wijken. Meld het ons ook zeker als je zelf ter plaatse ergens mensen kent die we rechtstreeks kunnen helpen.


In onze doelstellingen willen we bestaande initiatieven ondersteunen, op een duurzame manier en met aandacht voor de volledige rechtstreekse keten. Al onze medewerkers werken vrijwillig.

Op dit moment zamelen we geen goederen meer in, maar gaan in overleg met de lokale vrijwilligers en overheden voor ondersteuning op langere termijn.


Doe je gift door te storten op onze rekening BE60 0016 0611 3670 met vermelding WATERSNOOD . Wij zorgen dat het geld nuttig wordt besteed.

Fase 1: noodhulp met kuisgerief en meest dringende steun

Hier leverden we aan 20 gezinnen kuismateriaal, pampers, kledij en speelgoed en een box met levensmiddelen, dankzij tussenkomst van AD Delhaize en de opbrengst van onze EK-actie.

Dankzij de motoclub Dionadair le Mc kwam dit op maandag 19 juli aan bij de gezinnen in Theux en Pepinster. Deze fase werd inmiddels afgesloten om over te gaan naar fase 2.

Fase 2: levering van hulpgoederen

232223713_10226349865722968_3890259088196489107_n
232278128_10226349863482912_3395844582503650867_n
235144477_10226384302543867_2140611976121875775_n
232759508_10226349864402935_2685257991901919987_n
230843774_10226349861722868_6312137876773840870_n
235229467_4491975087521865_5220984349880830085_n
235302954_10226384301703846_1928027348338275412_n
234702605_4488780774507963_8570641079471190230_n
IMG-20210724-WA0000
231507841_4487176651335042_5104691964775334286_n
231937351_10226375253837655_2705937871922010077_n

Op maandag 2 augustus reed een delegatie van het bestuur van De Vlinder met een volgepropte wagen naar Trooz om bijkomende materialen te leveren, maar ook om de noden op het terrein te kunnen inschatten.

Onze bestuursleden zagen hoe de schade in de Vesdervallei enorm was: straten zijn weggespoeld, huizen ingestort, bruggen onbruikbaar, auto's herleid tot schroot,... de toestand is schrijnend en helaas kon de hulpverlening niet iedereen bereiken.


Op zondag 8 augustus bereikte het hulpprogramma van vzw De Vlinder een eerste hoogtepunt: een team van 10 vrijwilligers vertrok met 7 volgeladen wagens naar Trooz om hulpgoederen te leveren en ter plaatse ondersteuning te bieden.

Deze missie kon enkel tot stand komen dankzij de hulp van Commodity Centre / Waagnatie,  onze trouwe partners De PoutrelAD DelhaizeKika & Co en natuurlijk onze leden.


Het team van De Vlinder leverde een deel van haar goederen af aan de kerk Saint Laurent in Trooz, die door lokale vrijwilligers omgevormd werd tot stockage- en verdeelcentrum.

Met de rest van de goederen werd van deur tot deur gereden om zoveel mogelijk gezinnen rechtstreeks te bereiken. Onze vrijwilligers deelden aan talloze mensen brood, water, voedingsmiddelen en hygiëneproducten uit. Ze gaven hierbij voorrang aan plekken die moeilijk bereikbaar waren of waar andere hulpverleners nog niet waren langsgeweest. De pakketjes met kleurboek en kleurpotloden werden aan de aanwezige kinderen geschonken. Ten slotte hielp het team ook mee met het verhuizen van een kwetsbaar gezin naar een droog onderkomen.

De dankbaarheid van de bezochte gezinnen was zeer groot. Ook al was het soms met een klein gebaar, het werk van De Vlinder heeft veel mensen toch een lichtpuntje bezorgd in deze moeilijke tijden.


Op 14 augustus een nieuwe delegatie vrijwilligers richting het rampgebied, met een focus op het verwijderen van afval en brokstukken uit de overstroomde tuinen.


Ook in november, december en januari gingen nog konvooien naar Trooz.

Fase 3: herstelwerken

We proberen met de mensen ter plaatse maximaal in te zetten om lokaal het leven te laten herleven.


Op 1 september kon de gemeenteschool haar klasjes heropenen met recente boeken (franstalige of prenten), speelgoed (propere poppen en knuffels, kleine stoeltjes, ...), poppenkast, ... 

Daarnaast was er met de partners veel aandacht voor een warme viering van de Sint, ondersteuning aan de kinderen en ouders.
Ook de vrije school van Trooz ontving een poppenkast, poppen en lekkernijen voor Sinterklaas.

Ook werden meer dan 100 paar schoenen bezorgd, spiksplinternieuw en voor elk wat wils in maten en kleuren.

Fase 4: dank aan vrijwilligers

 Op nog langere termijn willen we inzetten om een kleine wijk of getroffen dorp een warm hart onder de riem steken met een bedanking voor iedereen die geholpen heeft om de schade aan te pakken, de slachtoffers te gedenken en de toekomst duurzaam in te slaan. Hierbij denken we aan een bijeenkomst in een lokale zaal waarbij we zorgen voor een 'moment'.

Ook andere plannen zitten zeker nog in ons achterhoofd en daarover gaan we in de lente samenzitten met de mensen ter plaatse.